Adatkezelési tájékoztató


Adatkezelő megnevezése

Név: Golf Travel Hungary Kft.

Székhely, postacím: 1064 Budapest, Vörösmarty u. 36.

E-mail: golf@golfutazasok.hu

Honlap: www.golfutazasok.hu


Adatkezelési nyilatkozat

A jelen Adatvédelmi tájékoztató megismerése után a www.golfutazasok.hu honlapon történő Regisztráció elfogadásával Ön az alábbi nyilatkozatot teszi:

Önkéntesen, kifejezetten, szabad és befolyásmentes akaratnyilvánítással, tájékozottan, a következmények és a részletes Adatkezelési tájékoztató ismeretében, kellő megfontolás után hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a következő személyes adataimat (név, e-mail cím) a Golf Travel Hungary Kft., mint Adatkezelő, a jelen nyilatkozat alapján visszavonásig a jelen tájékoztatóban meghatározottak szerint az alábbi célokból nyilvántartsa és kezelje:

a Golf Travel Hungary Kft. a részére megadott fenti személyes adataimat közvetlen kapcsolattartás és üzletszerzés, piackutatás, továbbá üzleti kommunikáció, valamint elektronikus hirdetés küldése céljából feldolgozza, nyilvántartsa és a szolgáltatásait  részemre közvetlen üzletszerzés útján ajánlhassa fel.

 

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása

A feliratkozás önkéntes. A feliratkozáskor kapott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, harmadik személynek semmilyen körülmények között nem adjuk át, a feliratkozás bármikor megszüntethető bármelyik kiküldött elektronikus levélben lévő leiratkozási linkre való kattintással.

 

Az adatkezelés időtartama

Az érintett önkéntes adatmegadásától az érintett önkéntes leiratkozásáig. Az érintett a hozzájárulását bármikor, bármelyik kiküldött hírlevél alján található „leiratkozás” linkre való kattintással automatikusan visszavonhatja.

 

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Önnek joga van ahhoz, hogy tájékoztatást kérjen az Adatkezelőtől személyes adatai kezeléséről,  kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatainak a helyesbítését, illetve törlését, zárolását,  tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, amelyeket az alábbi elérhetőségeken jelezhet:

e-mailben: kbatta@golfutazasok.hu

postai úton: a 1064 Budapest, Vörösmarty u. 36.

Felhívjuk szíves a figyelmét arra, hogy az Adatkezelő az Ön személyes adatairól csak személyazonosságának igazolása után ad tájékoztatást.


Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Panasztétel az adatkezelőnél: kbatta@golfutazasok.hu e-mail címre küldött panaszlevélben az érintett írja le, ha úgy gondolja visszaélés történt a golfutazasok.hu weboldalon megadott adataival. Adatkezelő a panaszt legfeljebb 30 napon belül kivizsgálja. Ha ezzel az érintett nem ért egyet, joga van a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósághoz fordulni.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

Honlap: http://naih.hu

Golf Travel Hungary Kft.

Adószám: HU14006009

Engedélyszám: U-000869

IAGTO tagsági szám: 2405

Feliratkozás hírlevélre